Test Page

Lekträning


När ni får mer insikter vaför leken är så viktig och varför vi vinner så mycket på att delta mera aktivt i barnens rolllekar. Då kommer ni att vilja leka mer.

Jag ger er insikterna om lekens betydelse och vad man utvecklar och lär sig i leken.- Jag ger er tips och inspiration hur ni kan agera, samtala, möta, inspirera och få ert barn eller en barngrupp som kommunicerar och samspelar på ett mer konstruktivt sätt

Att delta i rollekar är att delta i ett sammanhang som ger glädje och njutning. Det ger också möjligheter att upptäcka sina egna förmågor, testa ideer och möjligheter, kommunicera, undersöka, reflektera, hitta lösningar, argumentera, fokusera och vara i nuet. Detta ger insikter om sig själv och andra. Det skapar också mål och visioner

Mitt mål är att föräldrar och pedagoger ska bli inspirerade att delta mer i leken och upptäcka världen tillsammans med barnen. .

Självkänsla

De flesta av oss inser att en god självkänsla ger barn stora möjligheter för ett bra liv. Men hur gör man för att inspirera barnen att skapa den självkänslan. Att få omtalat att man är fantastisk är en del av en god självkänsla men man behöver också uppleva och agera utifrån den positiva självkänslan

Att uppleva, se och känna tillit till sina egna förmågor och möjligheter är en bra självkänsla. När barnen har en god självkänsla och ett gott självförtroende känner de tillit till sin egen förmåga och möjligheter. De vet att de är omtyckta både av sig själva och andra. De kan uppleva misslyckande som lärdom. De vet hur de kan hantera misstag. Jag inspirerar och visar, hur du som förälder, pedagog och andra personer i barnets omgivning, kan agera och kommunicera, så att barnen och ni själva har roligt och samtidigt får insikter och kunskaper. Jag visar och berättar hur du kan dokumentera barnens förmågor, skriftligt, visuellt och muntligt. Detta för att tydliggöra och höja barnens självkänsla.