Tack för att du vill veta mer om leken, dess betydelse och möjligheter

Ställ gärna frågor kring de tips du får av mig kring leken Du når mig via

carina.haganius@livsleken.com