Om Carina Haganius

Om du inte ser och upplever dina förmågor och möjligheter, blir det svårt att själv styra ditt liv.

Om man redan som barn tränar och utvecklar förmågan att känna tillit till sig själv, finns förutsättningar att skapa ett klokt liv nmmmm

Att som vuxen föregå som gott exempel, på god självkänsla, hjälper både dig och hela familjen att få ett rikare liv

De senaste 5 åren

Jag drabbades av en lättare stroke och utmattning för några år sedan. I samband med detta drabbades jag även av depression. Min självkänsla var på noll och jag tyckte att jag misslyckades med allt och jag upplevde att jag inte styrde mitt liv.

När jag första gången tog mig till yoga under min sjukskrivning, hade deltagarna och läraren en pratstund efteråt. En person sa till mig -Gå aldrig tillbaka till ditt gamla jobb. Den andra sa -Du måste ingenting. Den kvällen tänkte jag, det är lätt att säga, men en omöjlighet för mig att följa. Men efter ett tid följde jag ändå dessa uppmaningar. Dessa två uppmaningar blev mina ledord Jag startade min resa med att utforska varför jag mådde så dåligt och hur jag skulle kunna skaffa mig verktyg för att må bättre. Efter ett tid hade jag kommit en bit på den resan och både sjukvården och jag kunde konstatera att ett fortsatt yrkesliv inom förskolans värld inte var att rekommendera för mig. Det har varit några kämpiga år, men jag kan nu säga att jag är glad att jag ”krachade” ihop. Denna krach gjorde att jag nu är mycket nöjdare med mitt liv och ändå kan jobba med det jag brinner för.

Jag har tidigare jobbat som förskollärare i många år. Jag har kunskaper och lång erfarenhet av specialpedagogik. Jag tycker att är mötet och samtalen med barnen är viktiga. I leken och skapandet uppstår det ofta viktiga och betydelsefulla samtal. Jag vill berätta och visa för föräldrar och andra personer i barnets omgivning, hur de kan hjälpa sina barn till ökad självkänsla. Utifrån mina kunskaper och erfarenheter som förskollärare.
Föräldrar och andra vuxna i barnets närhet kommer att få verktyg och inspiration för barnens ökade självkänsla.

Att få skapa, leka, upptäcka sina förmågor och möjligheter., det är även bra för vuxna

Jag vill motverka ett samhälle som till stor del bygger på måsten och prestationer