Om Carina Haganius

Om du inte ser och upplever dina förmågor och möjligheter, blir det svårt att själv styra ditt liv.

Om man redan som barn tränar att känna tillit till sig själv och sina förmågor, finns förutsättningar att skapa ett klokt liv

Att som pedagog och vuxen samspela och delta i barnens lek, ger lunskaper och insikter, skapar glädje och stora förmågor.

Jag har jobbat som förskollärare i hela mitt yrkesverksamma liv. Det som har varit mitt stora fokus under många år, är leken och mötet, Jag har också använt mig mycket av handdockor och teater. Jag är intresserad av det skapande både privat och med barnen. Under skapande blir det ofta viktiga och konstruktiva samtal. Jag har kunskaper och lång erfarenhet av specialpedagogik.

Jag vill berätta och visa för föräldrar, pedagoger och andra personer i barnets omgivning, hur de kan hjälpa sina barn till ökad självkänsla. Utifrån mina kunskaper och erfarenheter som förskollärare.
Föräldrar , barn och andra vuxna i barnets närhet kommer att få verktyg och inspiration föratt öka barnens självkänsla

Att få skapa, leka, upptäcka sina förmågor och möjligheter., det är även bra för vuxna