Medlemskap och kurser

Medlemskap och kurser för föräldrar och andra vuxna i barnens nätverk

Medlemskap i Livsleken är gratis Nyhetsbrev utskickade med med tips och ideer om pågående och kommande kurser. på innehåll i kommande kurser                

Kurs i hur vi stärker våra barns självkänsla och samtidigt våran egen 5 veckor 4 webinar à 45 minuter. Olika teman med fokus på självkänslan. Jag använder zoom, där jag berättar om mötets tema. Det finns möjligheter för alla att delta i diskussioner och ställa frågor. För den som inte har möjlighet att delta på utsatt datum och/eller tid finns inspelat avsnitt att tillgå. Jag skickar en länk till er Hemlig fb-grupp där jag och deltagarna kan diskutera, ställa frågor, utbyta erfarenheter med varandra Enskild cochning 2 gånger à 30 minuter Det kan vara på zoom, över telefon eller IRL om avståndet tillåter                                                             Förslag på 1-2 böcker som vi diskuterar och reflekterar kring Kostnad