Inspiration och coachning för pedagoger

Om man redan som barn tränar och utvecklar förmågan att känna tillit till sig själv, sina förmågor och möjligheter finns stora förutsättningar att skapa ett klokt liv

Genom leken, skapandet och ditt bemötande kan du hjälpa barnen till en god självkänsla som skapar stora möjligheter för inlärning och ett klokt liv.

Jag har jobbat som förskollärare i många år och alltid varit intresserad av leken och att upptäcka världen tillsammans med barnen. Hur roligt och givande det här jobbet är, när man ser hur barn strålar och drivs av en inre motivation att lära sig och möta andra. Hur avgörande det är med pedagogernas förhållningsätt och insikter om sitt eget beteende och agerande, för att öka barnens självkänsla.

Paket 4 pedagoger, med 3 coachingtillfällen/pedagog

Jag utgår ifrån ett första planeringssamtal, där vi diskuterar gruppens behov. 1 gemensamt webinar för all personal där jag pratar om självkänsla, utifrån det tema/teman som personalgruppen har valt och de behov som finns i personal och barngruppen. Tema som jag tänker att personalgruppen kan jobba med är tex. leken, ansvar, förhållningssätt, föräldrar, planering Enskild coachning à 45 minuter, för alla pedagoger, kombinerat med egna uppgifter, som vi diskuterar och reflekterar kring. 3-5 gånger eller efter behov. 1 avslutande gemensamt webinar för alla i personalgruppen Pris 10000 kr+moms

Samma upplägg med 8 pedagoger 16000 kr+moms

Webinar á 1 timme 1000 kr+moms

Enbart coachning à 45 minuter 800 kr+moms

Kontakta mig för diskussion om era behov och vad jag kan ge er 15-minuters samtal kostnadsfritt carina.haganius@livsleken,com

höstflöde

Medlemskap i Livsleken

Jag erbjuder ett medlemskap i Livsleken månadsvis, 6 månader eller 12 månader. I ett medlemskap ingår Webinar 4 gånger, där jag har ett fastställt tema som jag i förväg lägger ut till medlemmar. Deltagarna kan delta i diskussioner med mig och med de andra deltagarna, ställa frågor och reflektera. En sluten facebookgrupp där medlemmarna och jag diskuterar, stöttar och hjälper varandra utifrån barnens självkänsla och självförtroende Jag rekomenderar och ger inspiration till förhållningsätt, bemötande, agerande och språkbruk, som skapar en förutsättningar för god självkänsla