Inspiration och coachning för pedagoger

Om man redan som barn tränar och utvecklar förmågan att känna tillit till sig själv, sina förmågor och möjligheter finns stora förutsättningar att skapa ett klokt liv

Genom leken, skapandet och ditt bemötande kan du hjälpa barnen till en god självkänsla som skapar stora möjligheter för inlärning och ett klokt liv.

Som pedagog vet du förstås mycket om rollekens betydelse i barnens liv. Jag vill visa dig hur mycket mer du kan påverka och inspirrera barnen om du aktivt och regelbundet deltar i barnens rollekar.

Jag utbildar, inspirerar och coachar med fokus på att skape en god självkänsla hos barnen,med stort fokus på leken.

Jag ger er tips och inspiration hur ni kan agera i leken, samtala, möta, inspirera och få en barngrupp som kommunicerar och samspelar på ett mer konstruktivt sätt Mitt mål är också att ni pedagoger ska bli inspirerade att delta mer i leken och upptäcka världen tillsammans med barnen. Hur ni som pedagoger kan dokumentera och förklara till föräldrarna vad ni gör och lär/inspirerar barnen i leken och andra aktiviteter. Hur roligt och givande det här jobbet är, när man ser hur barn strålar och drivs av en inre motivation att lära sig och möta andra. Hur avgörande det är med pedagogernas förhållningssätt och insikter om sitt eget beteende och agerande, för att öka barnens självkänsla.

Förslag på upplägg av en kurs

I gemensamt webinar, med 3 coachingtillfällen/pedagog

Jag utgår ifrån ett första planeringssamtal, där vi diskuterar personalens och barngruppens behov 1 gemensamt webinar för all personal där jag pratar om lekens betydelse och ger en uppggift att genomföra till nästa träff Enskild coachning à 45 minuter, utifrån den uppgift pedagogerna har fått. . 3-5 gånger eller efter behov. 1 avslutande gemensamt webinar där alla i personalgruppen deltar

Kontakta mig för diskussion om era behov och vad jag kan erbjuda er carina.haganius@livsleken,com

höstflöde

Medlemskap i Livsleken

Jag erbjuder ett medlemskap i Livsleken månadsvis, 6 månader eller 12 månader. I ett medlemskap ingår Webinar 4 gånger, där jag har ett fastställt tema som jag i förväg lägger ut till medlemmar. Deltagarna kan delta i diskussioner med mig och med de andra deltagarna, ställa frågor och reflektera. En sluten facebookgrupp där medlemmarna och jag diskuterar, stöttar och hjälper varandra utifrån barnens självkänsla och självförtroende Jag rekomenderar och ger inspiration till förhållningsätt, bemötande, agerande och språkbruk, som skapar förutsättningar för god självkänsla