Leken som skapar möjligheter


livslekens hemsidaAtt delta i rollekar är att delta i ett sammanhang som ger glädje och njutning. Det ger också möjligheter att upptäcka sina egna förmågor, testa ideer och möjligheter, kommunicera, undersöka, reflektera, hitta lösningar, argumentera, fokusera och vara i nuet. Detta ger insikter om sig själv och andra. Det skapar också mål och visioner

                         Självkänsla

Godmorgon - kopia (2)

När barnen har en god självkänsla och ett gott självförtroende känner de tillit till sin egen förmåga och möjligheter. De vet att de är omtyckta av både sig själv och andra.
Jag inspirerar och visar genom rolleken hur du som förälder och/eller andra personer i barnets omgivning, kan agera och kommunicera så att barnen och ni själva har roligt och får insikter och kunskaper