Föräldrar

och andra vuxna i barnens omgivning

Min kurs och lekträning vänder sig till dig som vill ha enklare vardag, med mindre argumentationer och konfliktlösningar

Till dig som vill ha mer samarbetsvilliga barn

Till dig som vill använda leken som ett verktyg för att öka barnens självkänsla.

Till dig som vill stärka barnens kommunikativa och sociala förmåga

Till dig som förstår att leken är ett forum att träna fantasin, utveckla sina drömmar och mål i livet.

Till dig som har barn med vissa utmaningar. Tex att ta sig in i lek tillsammans med andra barn, hur kommunicerar jag med andra och skapar sammanhang tillsammans med andra Tex att avsluta spelande på plattan eller mobilen

Jag erbjuder kurser med gemensamma webinar och möjlighet till enskilda samtal kring dina ditt barn och dina frågeställningar. Gemensamma webinar med alla deltagarna där jag pratar om det tema vi har den gången, . Deltagarna kan delta i diskussioner med mig och med de andra deltagarna, ställa frågor och reflektera. Jag ger uppgifter att genomföra med barnet/barnen; som vi diskutera vid nästa tillfälle om du vill. Det finns också möjlighet att prata enskilt med mig om du vill diskutera ditt barn. En sluten facebookgrupp där medlemmarna och jag diskuterar, stöttar och hjälper varandra utifrån barnens självkänsla och självförtroende Jag rekomenderar och ger inspiration till förhållningsätt, bemötande, agerande och språkbruk, som skapar förutsättningar för god självkäns

De olika kursdelarna

1.Vad är lekträning

2. Förhållningssätt

3. Öka självkänslan

4 .Utmaningar att träna på

5. Konflikter

6. Dokumentation