3 smarta tips för leken, att nå de mål du vill ha tillsammans med dina barn

Om du agerar utifrån de här tipsen, kommer du att få en lugnare vardag, mer konstruktiva konfliktlösningar, mer samarbetsvilliga och nöjdare barn

.
  1. undefined För att starta en lek kan du bara sätta dig ner själv och börja leka. Du behöver inte förklara och övertyga barnet att de ska delta, innan du startar leken. När du har påbörjat leken så pratar du och beskriver vem du är i leken och vad du ska göra, så att barnet hör. Då vill oftast barnen vara med, det är roligt och spännande med vuxna som deltar i leken

2. Prata med barnet på ett vuxet sätt i leken. Styr inte i leken. Däremot kan du ha en tanke och planering med leken, vad du som förälder/pedagog vill träna på, tillsammans med barnet. Du kanske vill att barnet ska träna på att beskriva , prata mer. ställ då frågor utifrån det: Tex Berätta för mig hur jag ska göra för att åka till jobbet? Ställ inte frågor där syftet är att kontrollera vad barnet kan, eller frågor som du själv har svaret på. Ställ frågor som du är nyfiken på och själv vill veta. Uppmuntra att undersöka, prova. Tex; jag undrar vad som händer om vi gör så här,

3. Dokumentera leken ibland. Ta gärna ett foto eller spela in leken, allt behöver inte komma med. Ställ bara kameran på ett bord och låt den gå. Då kan du reflektera tillsammans med barnet/barnen kring leken i efterhand. Höj barnets självkänsla genom kommentarer som; Vad glad jag blev när du sa……….till mig. Såg/hörde du va roligt Pelle tyckte det var när du….