Inspiration och coachning till föräldrar och pedagoger

De flesta av oss inser att en god självkänsla ger barn stora möjligheter för ett bra liv. Men hur gör man för att inspirera barnen att skapa den självkänslan. För att få en god självkänsla behöver vi inte bara inse det, utan också uppleva och agera Att uppleva, se och känna tillit till sina egna förmågor och möjligheter.

Självkänsla

När barnen har en god självkänsla och ett gott självförtroende känner de tillit till sin egen förmåga och möjligheter. De vet att de är omtyckta av både sig själva och andra. Jag inspirerar och visar, hur du som förälder och/eller andra personer i barnets omgivning, kan agera och kommunicera, så att barnen och ni själva har roligt och samtidigt får insikter och kunskaper. Jag visar och berättar hur du kan dokumenterar barnens förmågor, skriftligt, visuellt och muntligt. Detta för att tydliggöra och höja barnens självkänsla.